a

Verloskundigen Geleen

DE PRAKTIJK WAAR U EN UW PARTNER CENTRAAL STAAN

— ZWANGERSCHAP —

DUIDELIJK EN OVERZICHTELIJK ALLES BIJ ELKAAR

Eerste controle

 

Vóór de eerste controle, de zogenaamde intake, vragen wij u een vragenlijst in te vullen. Aan de hand van deze vragen kunnen we samen bekijken wat voor u de meest optimale zorg is deze zwangerschap.


Tijdens de eerste afspraak zullen we het hebben over uw gezondheid en over eventuele ziekten in de familie. Maar ook, indien van toepassing, over eerdere zwangerschappen of bevallingen. Natuurlijk maken we voor de eerste keer een echo. Daarnaast zullen we ook een aantal controles doen, zoals de bloeddruk meten en wegen.

Hiernaast komen allerlei praktische zaken aan bod en zal het onderwerp prenatale screening besproken worden. Met name de mogelijkheden voor een combinatietest (screening op Downsyndroom) en een 20 weken echo (het structureel echoscopisch onderzoek). U krijgt verder een aanvraagformulier voor bloedonderzoek mee. Hiermee kunt u op een later, voor u geschikt moment, naar een bloedafname locatie gaan. Folders m.b.t. deze onderwerpen vindt u elders op de website.

 

Wat neemt u mee naar de eerste controle?

 

 • datum van uw laatste menstruatie
 • naam en polisnummer van uw zorgverzekeraar
 • paspoort/rijbewijs/ID-kaart
 • handdoekje
 • bloeduitslagen (indien de huisarts deze al heeft aangevraagd)
 • indien uw eventuele vorige zwangerschap(pen) niet door ons is/zijn begeleid, neem dan de gegevens van deze zwangerschap(pen) en bevalling(en) mee.

 

Vervolgcontroles

 

Aan het einde van de intake zullen we in overleg met u en uw partner vervolgcontroles afspreken. Tijdens een vervolgbezoek komen controle van de bloeddruk en het gewicht aan de orde. Door iedere controle de groei van de baarmoeder te beoordelen, houden we de groei van de baby in de gaten. Natuurlijk luisteren we ook iedere keer naar het hartje van de baby.

 

Lichamelijke klachten zijn tijdens de zwangerschap helaas niet ongewoon, voor vele klachten kunnen wij advies geven hoe u deze kunt beperken. Soms echter verwijzen we door naar huisarts, gynaecoloog of andere hulpverlener.

 

Natuurlijk is er daarnaast ook ruimte om bij te praten en vragen te stellen. Verder kunnen wij u informeren over allerlei praktische zaken die betrekking hebben op uw zwangerschap en bevalling. Hiervoor maken wij o.a. gebruik van informatieve mails.

 

Echo

 

Omdat het hartje van de baby vroeg in de zwangerschap nog moeilijk te horen is, kijken wij tot 12 weken zwangerschap met de echo naar de hartactie. Het meten van de baby gebeurt tijdens een zogenaamde termijn-echo. Deze wordt meestal ingepland na afloop van de eerste afspraak en vindt bij voorkeur plaats tussen 10 en 12 weken. Op basis van deze termijn-echo wordt de definitieve uitgetelde datum vastgesteld.

 

Tijdens deze echo kunnen wij een aantal foto’s en korte filmpjes maken. Als u een USB-stick meebrengt kunnen wij deze daarop zetten. Aan het einde van de zwangerschap maken we een echo om de ligging en de groei van de baby te bekijken.

 

Omdat het maken van een 20 weken echo, een echo op medische indicatie of een nekplooimeting gedaan wordt door een gespecialiseerd echoscopiste wordt u hiervoor doorverwezen naar een echocentrum of ziekenhuis.

 

Wat te regelen?

 

Kraamzorg

 

Voor kraamzorg kunt u zelf kiezen welk kraamcentrum u het meeste aanspreekt. Het heeft de voorkeur om voor de 16e week van de zwangerschap aan te melden. Na een bevestiging van de aanmelding, zal in de laatste weken van de zwangerschap een intake gesprek plaatsvinden.

 

 

Verzekering

 

Voor ontvangst van een eventueel kraampakket en voor het regelen van kraamzorg is het belangrijk, dat je verzekering op de hoogte is van je zwangerschap. Wellicht is het ook nuttig om de polisvoorwaarden van uw verzekering eens goed te bekijken. Hoe zit het bijvoorbeeld met (extra) kraamzorg en vergoeding van een ziekenhuisbevalling?

 

Indien gewenst kunt u tijdens uw zwangerschap misschien uw pakket aanpassen of (indien mogelijk) overstappen naar een andere verzekering. Zorg verleend door de verloskundige valt in ieder geval altijd onder de basisverzekering en zal dus voor iedereen met een verzekering worden vergoedt.

 

 

Kraampakket

 

Een groot aantal verzekeringen voorzien hun zwangere klanten van een kraampakket of geven een vergoeding om dit aan te schaffen. Een kraampakket is te koop bij een drogist, apotheek of babyspeciaalzaak. Het is handig om dit vanaf 36 weken in huis te hebben.

 

Waaruit bestaat een kraampakket?

 

 •     6 onderleggers van 60 x 60 cm
 •     2 onderlegers van elk 60 x 90 cm
 •     1 steriele navelklem
 •     1 pak watten
 •     2 pakken kraamverband
 •     2 pakken maandverband
 •     2 doosjes steriele gaasjes van 16 x 16 cm
 •     1 flesje alcohol van 70 %

 

Aanmelden? Klik hier

TEL.: 046- 474 6000

PRAKTIJK VAN VERLOSKUNDIGEN GELEEN - LEURSSTRAAT 5 - 6166 CL GELEEN (OUD-GELEEN) - 046-4746000

De verloskundigenpraktijk voor: Sittard - Geleen - Munstergeleen - Puth - Einighausen - Guttecoven - Nieuwstad - Limbricht -  Stein - Urmond - Elsloo - Berg a/d Maas - Beek - Neerbeek - Spaubeek - Sweikhuizen - Genhout.

© Verloskundigen Geleen 2017 - Webdesign & Fotografie: John Baggen

Verloskundigen Geleen

Verloskundigen Geleen

ZWANGERSCHAP